Publicitat


Projecció d'un anunci a la sala 3 durant un mes 180,00€
Projecció d'un anunci a dues sales durant un mes 170,00€ per sala
Projecció d'un anunci a tres sales durant un mes 160,00€ per sala
Adaptació del format de l'anunci en format DCP 30,00€
Col.locació de cartells al vestíbul del Cinema
( 70cm x 90cm, es col.locaran a l'entrada i sortida immediata del cine)
100,00€
Entrades de cinema vàlides de Dilluns a Dijous
(No vàlides per 3D, Festius o vigílies de Festius, No acumulables a altres promocions, grups mínim de 25)
5,00€
Entrades de cinema vàlides de Dilluns a Diumenge
(No vàlides per 3D, No acumulables a altres promocions , grups mínims de 25)
7,00€
Anunci al flyer setmana 25,00€ per setmana

Possibilitat d’altre publicitat:

*Tots els preus són sense IVA