Vila-real
Publicitat

A- Promoció de l'envàs de crispetes:
Consisteix en la creació d'un envàs de crispetes amb el disseny que vostès vulguin aplicar (logos, descomptes,etc.) El cost d'aquesta acció és de 0.20 € per envàs i sempre fent un mínim de 10.000 envasos d'una mateixa mida.

B- Publicitat estàtica:
Consisteix en la col.locació de cartells de 70 cm X 90 cm, posats a l'entrada i sortida immediata del cine. Preu aproximat de 150.00 € per mes i de 400.00 € per trimestre.

C- Pre-estrena:
Es donaran 450 invitacions, a més d'una campanya publicitària consistent en un anunci a peu de pàgina en premsa, spots en tv local i cunyes de ràdio. La Pre-estrena s'anunciarà amb un mínim de 15 dies i el seu cost serà de 1502.53 € subjecte a la disponibilitat de pel.lícules.

D- Col.locació de stands:
Promocios en el vestíbul del cine depenent de les necessitats de cada empresa o del producte promocional, Divendres, Dissabte, Diumenge 360.61 Euros.

E - Folletó de programació:
És un quadríptic amb caràcter de difusió setmanal i comarcal de les pel•lícules i els horaris de les mateixes. Existexen espais publicitaris a peu de folletó a un cost setmanal aproximat de 60.00 €.

F - Els spots en sales:
L'anunci es projecta a la sala de cine abans de la pel·lícula, 3 cops en dies laborals i 5 cops en dies festius i un total de 100 vegades al mes. Els preus d'aquesta acció s'hauran de concretar, ja que el preu variarà depenent de les sales i de la duració de l'anunci, però el seu cost aproximat és de 190,00 € per mes i per sala.
El cost de la producció en format digital, per la sala 3 es a partir de 150 € fins a 300 €.

El cost de la producció en pel.licula es a partir de 1.200,00 €. El transfer (passar de format vídeo a filmet pel·lícula) tindrà un cost de 50,00 € el segon i el negatiu de so quedarà per un import de 250,00 €. Aquestes despeses només seran la primera vegada, un cop estigui fet el master i per cada còpia que es vulgui de l'spot s'hauran de pagar 60,00 €.

G - Revers de les entrades:
Col·locar publicitat al revers de les entrades de cine, el preu es de 0,05 € per entrada.


News
Publicidad
Merchanising
Instalaciones
Opinión
Situación
Trabaja con nosotros
Contacto

Sucre Ràpid

Sucre Ràpid

Sucre Ràpid

Sucre Mix